ŁADOWANIE

FOTOSTUDIO77 RAFAł DEPA

Sesja biznesowa z Piotrem-fotografia korporacyjna

Sesja biznesowa z Piotrem-fotografia korporacyjna

Sesja biznesowa z Piotrem-fotografia korporacyjna

Portrety pracowników i ich cechy osobowościowe powinny wspierać wizerunek organizacji. Kompetencje wiązane z  firmą bądź marką – to w większości kompetencje, które powinny znaleźć potwierdzenie w wizerunku jej pracowników. Pracownicy firmy, czy członkowie zarządu powinni zostać sportretowani w sposób podkreślający ich osobowość i charakter, ale jednocześnie na tyle jednorodnie od strony formalnej by podkreślić ich przynależność i identyfikacje z zespołem i firmą.

Sesja korporacyjna to zdjęcia kilku, kilkunastu osób fotografowanych w podobnie ustawionym świetle, zwykle na jednolitym tle. Najistotniejszym elementem takiego zdjęcia jest wyraz twarzy modela, nieszczery  uśmiech czy zdradzający niepewność gest,  zniweczy zamierzony efekt wizerunkowy.

Wiele osób nie lubi się fotografować i podchodzi do zdjęć z dystansem, a podczas sesji fotograficznej nie czuję się komfortowo –  jest to częste i naturalne odczucie. Również podczas zdjęć korporacyjnych. Niemniej w 99%  przypadków, mimo presji czasu, przełamujemy bariery 🙂 i  uzyskujemy świetne rezultaty wizerunkowe. Duże znaczenie ma dobra atmosfera na planie i fakt że portretowany może samodzielnie wybrać najlepsze swoje zdjęcia, które  przygotujemy do publikacji. 🙂

Korzyści:

– zdjęcia korporacyjne to godzina poświęcona na stworzenie wizerunku, który będzie Państwa dobrze reprezentować przez kolejne lata,

– w ciągu dnia możemy sportretować  do 16 osób w siedzibie Twojej firmy,

– robimy profesjonalny make-up do zdjęć,

– kładziemy nacisk na naturalność i przyjazne emocje wyrażane przez mimikę,

– poprawiamy wygląd ubrań i włosów,

– portretowana osoba może sama wybrać najlepsze swoje zdjęcia,  które przygotujemy graficznie do publikacji.

Postprodukcja

Efektem sesji jest około 150 ujęć na osobę, z których 3 – 6 zostanie wybranych i przygotowanych do publikacji.  Średnio wybór i obróbka materiału zdjęciowego z sesji tego typu zajmuje 4-10 dni, w zależności ile osób wzięło udział w zdjęciach.

Pola zastosowań zdjęć korporacyjnych

Podstawowym zastosowaniem zdjęć powstałych na takich sesjach są strony internetowe firmy, repliki zegarków opinie raporty roczne, prospekty emisyjne, ulotki i broszury firmowe, reklamy prasowe i internetowe, materiały PR, etc. Mogą być również stosowane jako zdjęcia do publikacji prasowych, jako tz. „główki” lub zdjęcia sylwetki wyciętej z tła.

Zasady wyceny sesji korporacyjnej

Czynnikiem mającym największy wpływ na koszt zdjęć korporacyjnych jest ilość osób, liczba planów i dni zdjęciowych, każdą sesje tego typu wyceniam indywidualnie.

Zapraszam do przykładowej sesji korporacyjnej z udziałem Pana Piotra